Bestuur en Toezicht

Voorzitter bestuur
Voorzitter bestuur

Het Jo Visserfonds richt zich op het aanjagen van projecten en activiteiten tussen oud en jong. Onder het motto Vaardig jong Waardig Oud stimuleren we waardige zorg voor ouderen.

Sinds 2017 ben ik voorzitter van het bestuur en qualitate qua lid van het curatorium voor de bijzondere leerstoel Organisatie & Beleid in de zorg aan de Vrije Universiteit ‘de Zonnehuis leerstoel’ thans ingevuld door Prof. Dr. H Nies.

www.jovisserfonds.nl

Voorzitter Raad van Toezicht

WOON adviseert en helpt bewoners met oplossen van problemen en nemen van initiatieven in en rond de woning. We zijn in 2017 ontstaan door samengaan van het Amsterdams Steunpunt Wonen en de Wijksteunpunten Wonen. We werken voor huurders en eigenaar bewoners en zijn actief in Amsterdam, Leiden, Haarlem, Zaanstad en regio. We worden gefinancierd door gemeentes, fondsen en woningcorporaties. De bewoner staat centraal en heeft een belangrijke inbreng in onze projecten. We zijn altijd op zoek naar partners en mogelijkheden om samen te zorgen voor snelle oplossingen en benutten van kansen voor bewoners.

Sinds 2016 ben ik, op voordracht van de ondernemingsraad, lid van de Raad van Toezicht. Met ingang van januari 2019 als voorzitter.

www.wooninfo.nl

Vrienden van het Westerpark, bestuurslid

Het Westerpark in Amsterdam is mijn ‘achtertuin’ en is een fijne plek om te verblijven. Naast gewoon buurtpark is het Westerpark ook een plek waar het cultuurpark Westergasfabriek is gevestigd, met veel evenementen en horeca. Om de balans tussen buurtpark en evenemententerrein te bewaken is de vereniging Vrienden van het Westerpark nieuw leven in geblazen. Als buurtbewoner met hart voor groen en cultuur zet ik me daar graag voor in als bestuurslid.

www.vriendenwesterpark.nl


Interim-voorzitter  & adviseur

 Het volkstuinenpark, in het Westerpark bestaat uit 375 tuinen en even zoveel leden. In verband met bestuurlijke problemen in een verdeelde vereniging heeft men mij, als externe deskundige, eind 2017 benaderd voor hulp. Ik heb een jaar lang als interim-voorzitter gefungeerd en een aantal bestuurlijke processen verbeterd. Het bestuur is nu weer op volle kracht met eigen leden, inclusief voorzitter. Ik blijf betrokken op de zijlijn en als voorzitter van de Algemene Ledenvergadering.

www.nutengenoegen.amsterdam

Een greep uit afgeronde functies als bestuurder en toezichthouder

PGGM / PFZW: bestuurslid en voorzitter werknemersdelegatie pensioenfonds 1999- 2010

Abvakabo FNV: lid dagelijks bestuur en vicevoorzitter 2001 – 2010

GroenLinks: voorzitter Toezichtraad 2010 -2016

VvE blok 2A GWL terrein: penningmeester 2012 – 2015

Internationaal Fonds Kwetsbare Ouderen: voorzitter 2005 – 2012

Factor G welzijn Gouda: lid Raad van Toezicht 2010-2012

Clara Wichmann Instituut; bestuurslid / penningmeester 2005 – 2012

Arbeidsmarktfonds Zorg & Welzijn, bestuurslid 1999 – 2008

BVG, bedrijfsvereniging Zorg & Welzijn, algemeen bestuur 1995-2000