2020… een ander leven…

2020 heeft in vele opzichten voor verandering gezorgd. Terwijl de wereld, en ik ook, te maken kreeg met de Corona pandemie met z’n heftige gevolgen, trad ik op 22 januari 2020 ook toe tot de Gemeenteraad van Amsterdam. Ik mocht een vertrekkend raadslid opvolgen namens mijn partij GroenLinks.

Als raadslid houd ik mij bezig met zorg, welzijn, ouderen, openbaar groen (waaronder het programma bomen), dierenwelzijn en reiniging.

Hier meer: https://amsterdam.groenlinks.nl/onze-mensen/jenneke-van-pijpen

Raadslid is een part-time bezigheid, dus ik werk daarnaast ook vanuit mijn eigen praktijk “met Visie & Vernieuwing” o.a. als strategisch coach voor het programma Waardigheid & Trots op Locatie https://www.waardigheidentrots.nl/ en sta altijd open voor verkenning van mogelijkheden voor andere opdrachten.